A két drótos tót vagy Kuponyacsek Marczi furfangjai

Dátum
1885
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Kedden, 1885. évi január hó 20-kán. Nyilassy Mátyás jutalomjátéka.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények