A DVSC Kézilabda Kft. értékelése a Balanced ScoreCard modell vevő nézőpont szerinti továbbfejlesztésével

Dátum
Szerzők
Varsányi, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a DVSC Kézilabda Kft. fogyasztóit vizsgáltam és értékeltem BSC modell vevői nézőpont sikerkritériumai által. Külön vizsgáltam a három fogyasztói csoportot.
Leírás
Kulcsszavak
Balanced ScoreCard, kézilabda, vevő nézőpont
Forrás