A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. controllingrendszerének bemutatása, különös tekintettel a tervezésre

Dátum
Szerzők
Csendom, András
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Debrecenben a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. létrehozásával az önkormányzati vagyongazdálkodás egy speciális módja, a holding típusú megoldás valósult meg. A dolgozat elején bemutattam az önkormányzati vagyongazdálkodás jogszabályi hátterét, szervezeti megoldási lehetőségeit, valamint az egységes irányítás modelljeit, különös tekintettel a holdingra. Ezután a controlling elméleti hátterét, fogalmát, funkcióit, a szervezetben való elhelyezkedését ismertettem, majd a tervezési- és a hozzá szorosan kapcsolódó beszámolási rendszer elméleti keretei kerültek górcső alá. A dolgozat további részében az elméletnek a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-nél történő gyakorlati megvalósulását mutattam be. Az 5. fejezetben a vállalat általános bemutatására került sor, melynek során többek között ismertettem a holding kialakításának folyamatát, a vállalatcsoport tagvállalatait, a létrehozott controllingrendszert, valamint elemeztem a vállalatcsoport vagyoni helyzetét. A 6. fejezetben ismertettem a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai tervezési- és beszámolási folyamatát, valamint terv-tény összehasonlításokat is végeztem.
Leírás
Kulcsszavak
controlling, tervezés, önkormányzat, holding
Forrás