9639404640

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A könyv tartalma felöleli a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek (Btk.) a magyarázatát. Részletesen - a bírói gyakorlat tipikus példáit is bemutatva - kifejtésre kerülnek az általános részbeli rendelkezések; mint a Btk. hatálya, illetve a bűncselekményekkel és az elkövetőkkel kapcsolatos általános rendelkezések. Ez utóbbi témakörben olyan fontos büntetőjogi fogalmak vannak feldolgozva, mint például a jogellenesség, a bűnösség, a szándékosság és a gondatlanság. Elemzi továbbá az egység és a többség elhatárolási kérdéseit, tisztáz olyan kérdéseket, hogy mikor beszélhetünk bűncselekményről, és mikor csak annak kísérletéről. Külön fejezetek foglalkoznak a büntetőjogi felelősségre vonás akadályaival, a büntetések és intézkedések szabályaival, valamint a fiatalkorúakra és a katonákra vonatkozó speciális szabályokkal. A Btk.-t érintő módosítások miatt a hatályosság biztosítása érdekében vált szükségessé a kötet második, hatályosított kiadása.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények