9633798892

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"A művészet vagy tudomány bármely területén műveljék is,a kritika megkövetel valamilyen mértéket, amely egyformán független az ítélőtől és a megítélt dologtól, s ez a mérték nem az egyedi jelenségből, nem is a szubjektum különösségéből, hanem a dolgok örökkévaló és nem változó ősképéből származik. Ahogyan a műkritika sem teremti vagy kitalálja, hanem egyszerűen előfeltételezi a szépművészet eszméjét, a filozófiai kritikában éppígy föltétel vagy előföltevés a filozófia eszméje; enélkül az ugyanis mindörökké csak szubjektivitást szegezhetne szembe szubjektivitással, ám az abszolútumot sohasem állíthatná szembe a feltételtől függővel." (G. W. F. Hegel) Hegel és Schelling filozófiai kritikai folyóirata 1802-ben és 1803-ban jelent meg Jénában, hat füzetben. A folyóirat megindítását Schelling kezdeményezte, s a szervezési munkák nagyobb részét is ő vállalta magára, de a számokat Hegellel együtt írták: Schelling nyolc kisebb, Hegel öt nagyobb terjedelmű kritikát és tanulmányt tett itt közzé. A folyóiratban megjelent írások mindkét filozófus életművének, s nem kevésbé a német, sőt az európai gondolkodás történetének is igen fontos részét képezik. Hegel és Schelling filozófiai kritikai folyóirata 1802-ben és 1803-ban jelent meg Jénában, hat füzetben. A folyóirat megindítását Schelling kezdeményezte, s a szervezési munkák nagyobb részét is ő vállalta magára, de a számokat Hegellel együtt írták: Schelling nyolc kisebb, Hegel öt nagyobb terjedelmű kritikát és tanulmányt tett itt közzé. A folyóiratban megjelent írások mindkét filozófus életművének, s nem kevésbé a német, sőt az európai gondolkodás történetének is igen fontos részét képezik.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények