Egy szegény ifju története

Dátum
1872
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Szerdán, deczember 18-kán 1872.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények