A kockázatalapú verseny alakító tényezői a magyarországi bankversenyben a lakossági jelzáloghitelezés tükrében

Dátum
Szerzők
Rézműves, Márk Miklós
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban a kockázatalakító tényezők banki versenyben betöltött szerepének, és jelentőségének, valamint a kockázatalapú verseny innovatív lehetőségeit elemeztem. Összehasonlítottam a Bázel I-II-II elveket azok eszközeit és értékeltem az elveket. A dolgozat elméleti kutatásait szintetizáló szakirodalom feldolgozással és RWA, LGD, PD, tőkekövetelmény modellek elemzésével valósítottam meg. Majd rátértem a lakossági jelzáloghitelezés magyarországi gyakorlatára. A vezető bankok jelzáloghitel kínálatán keresztül versenytárs összehasonlítást végeztem. A jelzálogpiacot fogyasztói oldalról is megközelítettem, és további kvalitatív szempontokat is elemeztem. Ehhez a munka fázishoz a mérlegfőösszeg és nyereség alapján vezető bank OTP Ingatlanpont elemzését használtam.
Leírás
Kulcsszavak
kockázatkezelés, jelzáloghitelek, bankverseny
Forrás