A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat célja, feladata Pusztadobos Község közigazgatási területén

Dátum
Szerzők
Fehér, Bernadett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául a Pusztadobosi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bemutatását választottam. Témaválasztásomat az indokolja, hogy Pusztadoboson dolgozom Kastélykerti Gyerekház vezetőjeként, és mint szociális munkás hallgató jelentősen érdekel a környezetemben élő gyermekek helyzete. A témát azért választottam, mert a gyermekek jóllétét tartom a legfontosabbnak. Szeretek velük gyerekekkel foglalkozni, fejlődésüket figyelni és bízom benne, hogy a segítségnyújtás az értük tett erőfeszítésem az életüknek egy bizonyos pontján segít nekik abban, hogy személyiségfejlődésük megújuljon és erősödjenek a képességeik. A felnövekvő generációra több hivatás gondot fordít és segíti, formálja, alakítja jövőjüket. Például egészségügyi dolgozók, pedagógusok, stb. Az elhivatottság a legfontosabb, hiszen családok, gyerekek sorsa függ minden kimondott és leírt mondat mögött. Dolgozatomban Pusztadobos Község család- és gyermekjóléti szolgálatát kívánom bemutatni. Ezen belül szeretném kifejteni a szolgálat szakmai munkájának nehézségeit, sikereit. A családsegítő és a település jelzőrendszerének tagjai szoros kapcsolatban állnak egymással. Ennek fontosságát, gyors beavatkozási módszereit is részletesen be kívánom mutatni.
Leírás
Kulcsszavak
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, gyermekvédelem
Forrás