9633891124

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az olasz mikrotörténelmi irányzat klasszikus munkájában Giovanni Levi egy ördögűzési ügyön keresztül egy falu gazdasági és társadalmi életének, helyi hatalmi viszonyainak elemzését adja. Bemutatja, hogyan tevékenykedtek összehangolt nagycsaládokban a falu előkelői, milyen stratégiák érvényesültek a földbirtoklás és a gazdálkodás terén, hogyan működött a földbirtokpiac, s miként tudott a santenai bíró és közjegyző a parasztok, a földesurak és a központi hatóságok közt közvetítve önálló hatalomra szert tenni.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények