Katalin

Dátum
1902
Szerzők
Komjáthy János (színházigazgató)
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyomatott a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Színház. Hétfőn, 1902. évi márczius hó 3-án, fényes kiállítással és uj jelmezekkel, másodszor:
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények