9636972699

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szerzők célja elsősorban a beszédkészség fejlesztése a hétköznapi témák bemutatásával és az ezzel összefüggő problémák felvetésével. A mindennapi élet kérdéseinek igényes megvitatására nyújtanak lehetőséget a témakörök aktuális nyelven írt szövegekkel, melyek valóban naprakész nyelvi aktualitással bírnak. A könyv kiválóan használható a magyar és a nemzetközi közép- felsőfokú nyelvvizsgákra előkészítő nyelvoktatásban, a gimnáziumok emelt óraszámú nyelvtanításában. A kiadvány felsőfokú nyelvvizsgák szóbeli feladatainak az elvárásoknak megfelelő szinten történő teljesítéséhez hathatós segítséget jelenthet. Alkalmazható a csoportos oktatásban: a tanár számos egyéni ötlettel színesítheti az órákat. A tanulók otthoni felkészülés alapján megtanulhatják az önálló, hosszabb véleménynyilvánítást és a viták folytatását, pro a későbbiekben szakmai körökben, és egyéb területen is hasznukra válhat. A könyv 22 fejezete olyan fontos témaköröket is magába foglal mint a gyereknevelés; házasság, válás; erény és káros szenvedélyek; cigaretta, alkohol- és drogfogyasztás; környezetvédelem; nemzeti karakter stb., amelyek fontos nevelési kérdéseket is felvetnek és alkalmat adnak a problémák `kötetlen` nem hivatalosan előírt megvitatására, ráadásul idegen nyelven.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények