Az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta megbetegedés (COVID-19) a prehospitális ellátás szintjén

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen tanulmány célja annak bemutatása, milyen hatást gyakorolt az egészségügyi szférában amúgy is sajátos jegyekkel bíró hazai prehospitális betegellátási formára maga a humán világjárvány, illetve az annak kezelésére, következményei enyhítésére alkotott szabályozások, ajánlások. A dolgozatom további célja, a cseh, a szlovák és a román gészségügyi ellátásban a helyszíni betegellátás során alkalmazott eszközök, eljárások ismertetése. Az összehasonlító elemzés folytán a standardok közötti hasonlóságok és különbségek bemutatása, valamint fejlesztési lehetőségek megfogalmazása. A különbségek, hasonlóságok, azonosságok leírása segíthet a prehospitális sürgősségi ellátás területén végzett tevékenységünk más szempontból történő vizsgálatában, új lehetőségek felfedezésében, a folyamatok újragondolásában. A COVID-19 okozta válsághelyzet rávilágított arra, hogy mind egyéni mind társadalmi szinten mennyire sebezhetőek vagyunk, és megmutatta, hogy a krízishelyzet hatékony kezelése olyan válaszokat és megoldási javaslatokat igényel, amelyek a szolidaritás, a kooperáció és a felelősség tradicionális értékein alapulnak.

Leírás
Kulcsszavak
koronavírus, SARS-CoV-2, COVID-19
Forrás