9638033835

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A néhai „ellenzéki” református lelkész írásai részben kéziratban, részben szamizdat füzetekben, részben pedig (az 1989-et követő időszakból) brosúrák formájában maradtak fenn. A kötet öt munkáját tartalmazza. Az első három könyv a keresztyén hit erejének mindenkivel való megismertetéséhez szolgál útmutatóul. A negyedik rész a hazai politikai változások lendületében (1989 tájékán) a református egyház helyét és szerepét keresi a mai magyar társadalomban. Az utolsó rész már az elmúlt évtized világába vezet, és a „mai szabad” Magyarországot elözönlő szekták káros hatásaival próbál szembenézni.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények