A Generali Alapkezelő Zrt. vagyoni helyzetének elemzése

Dátum
Szerzők
Barabás, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban először részben bemutatom a gyakorlati helyemet, a Generali Biztosító Zrt történetét illetve elhelyezkedését mind a nemzetközi mind a Magyarországi piacon belül, illetve a versenytársak között. A következő részben szakirodalmi áttekintést készítek, amelyben részletezem a gazdasági elemzés fontosságát, célját, illetve azon belül a vagyoni helyzet elemzését, melyhez felhasználom a tanulmányaim során megismert mutatókat.A dolgozatom megírásának célja megvizsgálni és elemezni egy konkrét vállalkozás vagyoni helyzetét.
Leírás
Kulcsszavak
elemzés, gazdasági helyzetelemzés, vagyoni helyzetelemzés
Forrás