A hazai vasúti személyszállítási szolgáltatás pénzügyi helyzetének elemzése 2008-2014 között

Dátum
Szerzők
Gyurkovics, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A vállalatoknak tisztában kell lenniük piaci helyzetükkel és lehetőségeikkel. Napjainkban egyre fontosabbá válik a versenyképes szervezetek működtetése. Ehhez elengedhetetlen egy pontos kép kialakítása az adott cég gazdasági állapotáról. Nagy segítséget jelenthet számukra egy átfogó pénzügyi jelentés készítése, mely feltérképezi a vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi állapotot. Így ismertté válnak az erősségek és a gyengeségek. Ezen ismertek tudtában felkészülhetnek a várható ágazati változásokra. Dolgozatomban a vasúti személyszállítási szolgáltatás liberalizáció előtti helyzetét vizsgáltam, a hazánkban működő két országos szinten működő vállalaton keresztül. Arra kerestem a választ, hogy a piac átalakulása után alkalmasak lesznek-e a feladatuk további ellátására. A személyszállítási tevékenység hosszú távon jövedelmező-e vagy szükséges egyéb kiegészítő tevékenység kialakítása is? Jelentkeznek-e likviditási problémák rövid-, illetve hosszú távon? Milyen mértékű a vállalatok eladósodása?
Leírás
Kulcsszavak
jövedelmezőség, likviditás, eladósodottság
Forrás