A változásmenedzsment vizsgálata egy hazai magánbenzinkút példáján keresztül

Dátum
2011-11-29T10:35:38Z
Szerzők
Prokob, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom tárgya alapvetően egy adott változás vizsgálata a kiindulástól, jobban mondva a változás megfogalmazásától egészen a végkifejletekig illetve még azon is túl vagyis, hogy milyen hatással van a fogyasztó felé. Részletesen bemutattam, hogy egy általam választott cég esetében hogyan jön létre a változás, mint fogalom és az a továbbiakban hogyan lesz egy megavalósított projekt. Célkitűzéseim közé tartozik továbbá az is, hogy a változás szereplői milyen változási stratégiát alkalmaztak és miért. Maga a változás milyen motivációs tényezők hatására indult útjára, továbbá elemeztem a változás típusát annak szakaszait részleteiben továbbá ehhez kapcsolódóan a cég eddigi tevékenységét. Nagy figyelmet szenteltem továbbá a cég jövőbeni kilátásainak ismertetésére, melyek vélhetően újabb lehetőségeket nyitnak mind a fogyasztók mind pedig a cég tulajdonosai számára. Célom volt tehát megmutatni, hogyan is jön létre egy változás, milyen összetett elemekből áll és azok befolyásoló tényezőit, s hatását a szervezetre. Az eredmények alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a maszek (fehér) kutak között nagy összetartó erő van. Létezik egyfajta kapcsolat a maszek kutak között, ugyanis a 2003-as jogszabályban előírt változtatásokról is már korábban értesültek, ugyan nem volt megerősítve azonban szakmai körben gyorsan terjedt az információ, főleg olyan kút tulajdonosok között, akik nem jelentek egymásnak konkurenciát. Értesüléseim szerint sokan voltak, akik számoltak ezzel az információval ahogyan a vizsgált vállalkozás estében is, és felkészültek az esetleges változások életbe léptetésére. A vizsgált cég esetében a tulajdonosok előre látóak voltak és messze nem apadt ki a tartalékaik ugyanis fejlesztési célra egy nagyobb összeget különítettek el. Volt szerencsém találkozni több olyan fehér kút tulajdonossal, akik egyhangúan, négyszemközt bevallották, hogy a jogszabályi változtatások nem megkönnyítik a munkájukat, sőt inkább megnehezítik, és ezzel az ő fennmaradásuk is veszélybe kerül. A széria kutak ugyan rendelkeznek annyi mozdítható tőkével, hogy nekik nem okoz gondot az előírt változtatások kivitelezése, azonban tudomásomra jutott olyan vállalkozó, aki nem tudta finanszírozni a változást és nem szeretett volna hitelt igénybe venni így kénytelen volt bezárni, hiszen úgy vélte, hogy a felvehető hitel, ami szükséges a változás finanszírozásához kedvezőtlen hatással lett volna a további működésére. Az üzemanyag csillagászati szintekig történő emelkedése és a gazdasági válság ezt követően már csak hab a tortán. Volt alkalmam beszélni olyan fehér kút tulajdonossal, aki számára a „frenchise” szerződés egyfajta kiút volt a végleges bezárás elől. Azonban ezzel a szerződés megkötéssel behódolt a nagy kutak üzletpolitikájának. A kutak számának alakulása arra enged következtetni, hogy az a maréknyi fehér kút, amely jelenleg még üzemel, hamarosan bekebeleződik a széria kutak által vagy megszűnik működni, ugyanis nem biztos, hogy a szolgáltatások bővítése elegendő lesz a fennmaradáshoz. Véleményem szerint van elméleti megoldás a fennmaradásra azon kutak számára, akiket a bezárás veszélye fenyeget. Az elgondolás lényege az, hogy egy adott régió maszek kútjai összefognak a törvény által behatárolt keretek között oly módon, hogy az üzemanyag vásárlás közösen történik így megnő az egy évre előre lekötött üzemanyag mennyisége így a MOL - tól kapott kedvezmény is megnő és fel tudják venni a versenyt a széria kutakkal. A kapott kedvezmény a forgalom tekintetében pedig visszaosztható az egyes kutakra, így némiképp megmarad a fehér kutak egyéni önállósága. Ez csupán elmélet, a fizikai megvalósítása az összefogás függvényében egyelőre várat magára, amíg a szükség úgy nem hozza.
Leírás
Kulcsszavak
benzinkút, üzemanyag, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag kiskereskedelem, változás menedzsment
Forrás