Turisztikai termékfejlesztés az Agóra Tudományos Élményközpontban

Dátum
Szerzők
Medve, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom témája az Agóra Tudományos Élményközpont. A vizsgálat során arra kerestem a választ, milyen programkínálattal lehetne a turistákat becsalogatni a létesítménybe. A dolgozat alapját a mélyinterjúk és a kérdőívek kiértékelése adja. Az interjúk alatt 4 fő kérdéskörre koncentráltam: a létesítmény sajátosságaira, vendégkörére, marketingeszközeire valamint a programkínálatra. Az eredményeket SWOT analízis segítségével összesítettem.
Leírás
Kulcsszavak
turizmus, tematikus park, termékfejlesztés
Forrás