9630946459

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Könyvünk a C++ nyelv alapjait és működésének elvontabb, finomabb aspektusait egyaránt feldolgozza - az előfeldolgozástól a kivételkezelésig. Olyan gyakorlati problémákra kapunk választ, mint például az állományok befordításakor fellépő végtelen rekurzió, a számok gépi ábrázolása és az ebből eredő alul-, illetve felülcsordulási gondok, valamint a véges pontosság jelentése. Konkrét megoldásokkal találkozhatunk a lebegőpontos számok bináris ábrázolására, egy dinamikus tömbosztály megvalósítására. Fény derül a nyelv egyik alapeleme, a pointerek belső működésére és a velük kapcsolatos veszélyekre. Betekintést nyerhetünk a függvényhívások rejtelmeibe, világossá válnak a rekurzív függvényhívásokban rejlő kockázatok, nyilvánvalóvá az okok. Néhány igen érdekes megoldást láthatunk arra vonatkozóan, hogy a nyelvi szabályok kiskapuit kihasználva hogyan módosítsuk egy konstans értékét, vagy éppenséggel példányosítsunk egy absztrakt osztályt. A könyv külön figyelmet fordít az objektumorientáltsággal felmerülő fogalmak tisztázására, az osztályok, struktúrák, virtuális függvények helyes használatára és optimális kiaknázására. Fontosságának megfelelő helyet kap a kivételkezelés. Természetesen nem maradhat el a nyelv legújabb vívmánya, az STL - a konténerek, iterátorok és algoritmusok - bemutatása sem. A Gyakorlati C++ az alapvető hibalehetőségek taglalása mellett felhívja a figyelmet a nem annyira nyilvánvaló hibákra, illetve veszélyforrásokra is, megoldási alternatívákat kínálva. Az Olvasó megismerheti a hibakereséssel kapcsolatos fogalmakat, valamint hasznos technikákat sajátíthat el a hibakeresésről távoli gépeken vagy a pszeudoregiszterek használatáról. Egy-egy konkrét megoldás, a hibanaplózást megvalósító osztály is bemutatásra kerül. A programozás stílusbeli és formai részét taglaló fejezet azt a célt szolgálja, hogy ne csak hatékony, de szép, könnyen karbantartható kódot írjunk. A programozás stílusbeli és formai részét taglaló fejezet azt a célt szolgálja, hogy ne csak hatékony, de szép, könnyen karbantartható kódot írjunk.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények