9633896282

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"... Halála előtt három évvel korábban készített végrendeletében valamennyi iratát a kamalduli szerzetesekre hagyta. Ebből a kézirat-hagyatékból, amelyik kisebb részben Párizsba, de zömében a Troyes-i Városi Könyvtárba került, jelentek meg halála után elmélkedő és értekező művei. Közülük a két legjelentősebb a latin nyelven írott Vallomás (Confessio peccatoris), illetőleg a franciául fogalmazott (és e kötetben olvasható) Emlékiratok a magyarországi háborúról (Mémoires sur la guerre de Hongrie...). Az utóbbi először 1739-ben, Hágában jelent meg más, Magyarországra és a kuruc háborúra vonatkozó iratokkal, valamint Bethlen Miklós emlékiratával együtt (Histoire des révoiutions de Hongrie, azaz A magyarországi változások története címen). Ezek mellett még számos más művet is irt a száműzetésben, főleg latin és francia nyelven, több esetben mindkét nyelven megfogalmazott, párhuzamos változatban..." Részlet az Életrajzi jegyzet című írásból

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények