Az integrációs növénybiztosítás, mint mezőgazdasági finanszírozási biztosítéki elem üzletfejlesztési lehetőségeinek elemzése a KITE Zrt. Alkusz ágazatánál

Dátum
Szerzők
Dávida, Tünde
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A mezőgazdasági biztosításokkal kapcsolatos tevékenységeket a KITE Zrt.-nél a KITE Alkusz végzi. A KITE Alkusz az integrátori keretszerződés keretében növénybiztosítási lehetőséget is kínál a partnerek részére. Ez a keretszerződés a Generali Biztosító Zrt.-nél van megkötve. Szakdolgozatom célja annak vizsgálata, hogy az ezen integrátori keretszerződésből kilépő, valamint az abban folyamatosan résztvevő partnerállomány részére kialakított biztosítási keretszerződés milyen árbevétel növelési lehetőségeket hordoz magában. Vizsgálom továbbá azt is, hogy a hosszú évek óta hűséges partnerek miért választják évről évre a KITE Zrt.-t. Vizsgálatom célközönségét gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és őstermelők alkotják.
Leírás
Kulcsszavak
mezőgazdaság, növénybiztosítás, alkusz
Forrás