The Question and the Means of Tax Liquidity in Tax Law System

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
The paper scrutinizes the definition, the general and the legal characteristics of tax liquidity. It is a very essential question as to whether taxable persons have enough money to fulfill the obligation of taxpaying, secure their abilities to pay taxes in the future. The tax liquidity can be analyzed specially in the field of duties, ordinary and extraordinary taxes of wealth and natural justice. The legislator can regulate different legal institutions to fulfill the requirement of tax liquidity: it can prescribe for example various allowances, the possibility of deduction or it can ensure different possibilities in the field of fairness.
Az adórendszer kialakításánál alapvető fontosságú kérdés, hogy az adóztató hatalom milyen adótárgyakat jelöl ki, illetve milyen egyéb közterheket állapít meg. Az adóztató hatalomnak a tárgyak meghatározásánál széles mozgástere van: jövedelmek, vagyontárgyak, fogyasztási cikkek, személyek vagy éppen azok hiánya is lehet adótárgy. Lényeges továbbá az is, hogy milyen adómértékeket rögzít, milyen kivételeket, mentességeket, kedvezményeket állapít meg. Fontos kérdés továbbá, hogy az adóztató hatalom hogyan alakítja ki a különböző adók arányát, milyen típusú adók érvényesítését részesíti előnyben és melyektől igyekszik tartózkodni. Az sem mellőzhető szempont, hogy az adóalanyok számára az adóteher hogyan jelenik meg, illetve az egyes adóalanyok között hogy oszlik meg. Az adóztató hatalom alapvető érdeke, hogy az adórendszert úgy alakítsa ki, hogy a lehető legkisebb áldozatok árán a lehető legmagasabb mértékű bevételre tehessen szert a közfeladatok finanszírozása céljából. ugyanakkor az is hangsúlyos, hogy az adóalany adózási képessége ne sérüljön, illetve hogy a nem pénzben meglévő adótárgy ne vesszen el.
Kulcsszavak
adólikviditás, rendkívüli vagyonadó, adóelőleg-fizetés, illetékek, méltányosság, létminimum adómentessége, tax liquidity, taxpaying, ordinary and extraordinary taxes, fairness, possibility of deduction
Forrás
Gyűjtemények