A tűzről pattant leány

Dátum
1884
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
A Debreczeni Színház előadása: Hétfő, 1884. évi deczember hó 22-kén.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények