9639036692

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szerző tájékozott művelődés-, művészet-, sőt vallástörténész. Élvezetesen ír, soha nem száraz filológus; minden észrevételének, megállapításának mélyen átérzett élmények forrásvidéke ad hitelt, a személyes tapasztalat embermelege. Kötetében Róma képzőművészetének, történelmének nyomába ered, természetesen a görög, a bizánci, a korabeli barbár hatásokat se hagyva észrevétlenül. Hasznos, nem a régebbi eredményeket ismétlő felfedezéseivel mindig önálló, újraélhető eredményekre jut. A Mi, rómaiak nagy nyeresége kulturális életünknek.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények