Szinházi jelentés!

Dátum
1900
Szerzők
Komjáthy János (színházigazgató)
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
[Debreczeni Városi Színház]. Tisztelettel értesitem Debreczen város n. é. közönségét miszerint Náday Ferencz ur a közóhajnak engedve, vendégszereplést egy előadással megtoldotta, ennek következtében holnap Vasárnap Válás után Bisson kitűnő bohózata kerül szinre.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények