9636972338

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az írás gyakorlását célzó feladatok mellett a munkafüzet szókincsfejlesztő, nyelvhelyesség-javító gyakorlatokat is tartalmaz. A szókincs gyarapítását, a helyesírás fejlesztését szolgálja a munkafüzet végén található Helyesírási szógyűjtemény is.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények