Az AVE Ásványvíz Kft. controlling tevékenység folyamata és önköltségszámítása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom témájául az AVE Ásványvíz Kft. controlling tevékenység folyamatát és önköltségszámításának levezetését választottam. A diplomamunkám legfőbb célkitűzése az volt, hogy betekintést nyújtsak milyen komplex is lehet egy vállalkozás controlling rendszere. A mai gazdasági helyzetben, folyamatos a versenyszellem a társaságok között, a konstans növekedés és gyarapodás a cél minden vállalat számára, ezáltal létfontosságú a controlling rendszer kiépítése és fejlesztése. A dolgozatom első részében a vállalatot és az általa alkalmazott módszereket mutattam be röviden. Mivel a controlling folyamata több területet ölel fel a szervezeten belül, ezért egymástól elkülönített pontokban került kialakításra. A második részben a vállalkozás controlling tevékenység folyamatai részletesen kerültek ismertetésre, ami után kitértem az elmúlt évek ásványvíz fogyasztási szokásaira is. Majd a vizsgált cég önköltség- és fedezetszámítását vezettem le.

Leírás
Kulcsszavak
AVE Ásványvíz Kft., controlling tevékenység, önköltségszámítás, folyamat, fedezetszámítás
Forrás