9639567310

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kötet magyar és egyetemes történelmi kérdéseket vizsgáló tanulmányaiban szereplő egyének és közösségek a meghatározó információáramlási hálózatok szerves részét alkották, s maguk is aktívan hozzájárultak a kora újkorban bekövetkezett információs paradigmaváltás sikeréhez. A francia dinasztikus propagandagépezet működéséről éppúgy szó esik, mint a hétköznapok verbális kommunikációjának hatásáról, a külföldi Magyarország-kép kialakulásáról a XVII. században, vagy a pletyka szerepéről az epikai és történetírói művek "színezésében".
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények