Szociális és társadalmilag felelős vállalkozások

Dátum
Szerzők
Gulyás, Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a szociális gazdaság bemutatásával kezdődik, a definícióját és a szervezeteit (szociális szövetkezet, alapítvány, egyesület, kölcsönös biztosító pénztár) ismerteti az első fejezet. A következő fejezet a szociális vállalkozásokkal foglalkozik, bővebben a definíciójával, finanszírozásával. Második része európai uniós kitekintéssel folytatódik, mely a Magyarországhoz hasonló tagállamok szociális gazdaságát, vállalkozásait mutatja be. A harmadik fejezet a társadalmilag felelős vállalkozásokról szól. A következő fejezet ismerteti a vállalkozások szerepét és megjelenési formáit a szociális feladatellátásban. Végül pedig a szociális és társadalmilag felelős vállalkozásokkal végzett interjúkat elemeztem több szempont alapján.
Leírás
Kulcsszavak
szociális gazdaság, szociális vállalkozás, társadalmilag felelős vállalkozás
Forrás