Pszichiátriai betegek szociális ellátásának sajátosságai, a Bárándi Humán Szolgáltató Otthonban

Dátum
Szerzők
Ráczné Nagy, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a pszichiátriai betegekkel foglalkoztam. Célom az volt, hogy bemutassam néhány pszichiátriai beteg életúját, küzdelmeit, nehézségeit, betegségéről való felfogását. Az elméleti részekben próbáltam egyfajta hátteret biztosítani a kutatásomnak, így bemutattam a skizofrénia fogalmát, a pszichiátriai ellátás rövid történetét, a mentális betegségek típusait és a szenvedélybetegségeket. Szót ejtettem a kezelési lehetőségekről, valamint arról, hogy hogyan kapcsolódik össze a pszichiátriai betegség és a szociális munka.
Leírás
Kulcsszavak
Pszichiátriai betegek, Szociális ellátás
Forrás