9633896444

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kötet sajátos, parlamenti szemüvegen keresztül mutatja be az Európai Uniót, s értelmez olyan fogalmakat, mint szuverenitás, demokrácia, legitimitás, a Római Szerződéstől az Európai Unió alkotmányos szerződésének tervezetéig. A könyv fő kérdése, hogy az uniós tagsággal feltétlenül együtt jár-e a parlamentek eljelentéktelenedése, illetve hogy milyen módon ellensúlyozhatják a törvényhozások a szuverenitásvesztést. Ennek érdekében országtanulmányok segítségével bemutatja, a jelenlegi tagállamok miképp ellenőrzik kormányaik integrációs politikáját, s választ keres arra a dilemmára, létezik-e ideális kontrollmodell. A könyv a csatlakozó országok parlamentjei európa uniós tevékenységét is áttekinti, különös tekintettel a csatlakozási tárgyalások alatt játszott szerepre és arra, hogyan készülnek a belépés után következi időszakra. Foglalkozik a magyar Országgyűléssel is, s felvázol egy lehetséges modellt a magyar parlament számára.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények