A KITE Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése

Dátum
Szerzők
Matkó, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat célja a KITE Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének az elemzése. A dolgozat egy szakirodalmi áttekintéssel kezdődik, ahol meghatározásra kerül a számviteli törvény célja, a számviteli politika fogalma, illetve ismertetésre kerülnek a beszámoló típusok és az éves beszámoló egyes részei. Továbbá ismertetésre kerül a pénzügyi elemzés célja és eszközrendszere. Ezt követően egy iparági áttekintés következik, majd a KITE Zrt. általános bemutatása. A negyedik fejezet a KITE Zrt. pénzügyi elemzését tartalmazza, melyben elemzésre kerül a vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi és hatékonysági helyzete. Az utolsó fejezetben a következtetések levonása történik. A dolgozat egy összefoglalással zárul.
Leírás
Kulcsszavak
vagyon, pénzügy, jövedelmezőség, elemzés
Forrás