9639542067

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"Ez a munka az 1994-ben megjelent - és azóta többször újra kiadott - Nemzetközi marketing cím# könyvemnek javított és továbbfejlesztett változata. (...) A könyv szerkezete lényegében nem változott. Az elsi hat fejezet a nemzetközi marketing fogalmi körének bemutatása után a nemzetközi környezetet, a külpiaci megjelenés módozatait, a globalizációt és a reá adható stratégiai válaszokat tárgyalja. Az utolsó négy fejezet pedig a marketing-eszközrendszer nemzetközi alkalmazását mutatja be. A szövegben végrehajtott változtatások a könnyebb megértést szolgálják, a nagyszámú adat, szemelvény és melléklet pedig a gyakorlati példákkal segíti a megértést." (Rekettye Gábor)
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények