9639214957

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"Belák Erzsébet művében az orvosi terminológia új szempontú nyelvészeti elemzését nyújtja. A vizsgálat tárgya az orvosi szókincs görög és latin eredetű, illetve görögös és latinos képzésű terminusai, módszerei pedig a Jackendorff-féle fogalomszerkezet-hipotézis. A szerző e módszert nagy hatékonysággal alkalmazta az orvosi terminológia szóképzési eljárásainak leírásában, és ennek segítségével a vizsgált korpuszt a nyelvészeti kutatás számára hozzáférhetővé és feldolgozottá tette. Eredményei nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi tudományosság számára is fontosak. Szóalkotástani tekintetben a munka egyetemi tankönyvként is szolgál." (Dr. Adamik Béla)
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények