Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendoe altal az anyaszentegyházba oluasni es praedicalni szoktanac, magyarazattyanac ...

Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények