Muzeális könyvek

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A kulturális örökség védelméről szóló törvény szerint meghatározott muzeális értékű könyvek digitális másolatainak gyűjteménye. Ide tartoznak:
  • a teljes kéziratos állomány;
  • az 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok;
  • az 1851 előtt külföldön megjelent hungaricumok;
  • az 1851 előtt külföldön megjelent dokumentumok;
  • mindazok a dokumentumok, melyek az adott tagkönyvtár (kari, intézeti, tanszékcsoporti,
  • tanszéki könyvtárak) gyűjtőköri szabályzata alapján végleges archiválási kötelezettséggel bírnak;
  • minden olyan, nem a hivatali működés során keletkezett dokumentum vagy nyomtatott dokumentum, mely jelentős történeti értéket hordoz az ország és a gyűjtemény szempontjából, tudományos értéket képvisel külső megjelenésére (kötés, díszítés, írásanyag) vagy egykori tulajdonosára tekintettel, különlegességnek vagy ritkaságnak számít valamely egyéb okból;
  • minden olyan nem hagyományos dokumentum(...) , amely muzeális értékkel bír.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 566)
A gyűjteményben tárolt dokumentumok közkincsek, így a digitális másolatok szabadon hozzáférhetőek.