Az álarczos bál

Dátum
186
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Pénteken Deczember 28-kán 1866. adatik. Uj opera először. Uj diszlet és jelmezekkel.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények