A debreceni református leánygimnázium s a vele kapcsolatos internátus értesítője az 1935-1936. iskolai évről LXI. évfolyam

Dátum
1936
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreczen Sz. Kir. Város Ny. : Tiszántúli Ref. Egyházker. Ny.
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Iskolai évkönyvek Magyarország Debrecen, 1927-1936
Forrás
Gyűjtemények