8071496979

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Faustus Prágában c. munkám műfaja drámai költemény, tehát valami köztes minőség a dráma és a líra között. Lebegés, mint fő protagonistáinak, beszélőinek az élete a kor (II. Rudolf Prágája) meghatározottságai és saját költői habitusuk között. Molnár Albert, a "magyar Faust" (az irodalomtörténeteink Szenci Molnárja, aki 1604 őszén két hónapot tölt Prágában, ahol katolizáltatni akarják), Elisabeth Weston, az egykorú Prága "Szaphója", Jan Campanus, a cseh humanista drámaíró és költő (aki, nemzeti érdekekre hivatkozva, protestánsból valóban katolikussá lesz), a címadó Faustus (akit elkárhozása előtt néhány nappal - a véletlenek egybejátszása folytán szintén 1604-ben - Lucifer, elszámolásra, Prágába rendel) - mind, mind egyszerre költők és valami mások, s ezt a kettősségüket egzisztenciálisan s a költészetükben is megélik. Sőt ha jól meggondoljuk, még maga II. Rudolf is ilyen "kétlaki": bogarasnak tartják, de inkább erősen művészeti és filozófiai orientáltságú ember, akinek köszönhetően a cseh Prága ekkor az európai politikai történések legizgalmasabb színtere s egyben a kontinens művészvilágának és kalandorainak a találkozóhelye is. (Tőzsér Árpád)

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények