Korrupció: Országkeresztmetszeti tanulmány

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a korrupciót vizsgáltam. Bemutattam a különböző korrupció mérési módszereket, rámutattam a korrupció árára, társadalmi és gazdasági hatásaira. A társadalmi megítélését is bemutattam, hogy miért gondolkodnak máshogy a korrupcióról a különböző nemzetek. Kutatásomban szekunder forrásokból dolgoztam, melyekre OLS regressziót, illetve kvantilis regressziót futtattam le, majd az eredményeimből összefüggéseket, következtetéseket határoztam meg.

Leírás
Kulcsszavak
korrupció, regresszió, kvantilis
Forrás