A felszámolási eljárások számviteli kérdései és adózása gyakorlati tapasztalatok alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Egy gazdasági társaság megszüntetése a gyakorlatban összetettebb feladat, mint annak létrehozása. Rálátásom szerint kiemelt jogalkalmazói, kormányzati és társadalmi érdek a felszámolási eljárások helyes számviteli gyakorlatának ismerete, hiszen ezzel ez a fizetésképtelenségi eljárás gördülékenyebben, gyorsabban és kisebb felmerülő költségek mellett folytatható le. A számviteli feladatok megfelelő szintű ismerete eminens érdeke az adós társaságok vezető tisztségviselőinek és tulajdonosainak is, hiszen a megfelelő tudás birtokában esetlegesen elkerülhetővé válnak a személyükkel szemben később megindításra kerülő megállapítási és marasztalási perek, valamint egyéb mögöttes felelősségen alapuló bírósági eljárások. A diplomamunkám szakirodalmi áttekintésében átfogó képet adok a felszámolási eljárások hazai számának alakulásáról, a főbb fogalom meghatározásokról, továbbá kitekintést teszek a felszámolási eljárások lefolytatásának nemzetközi sajátosságai, eltérései tekintetében is. Diplomadolgozatomban bemutatom a felszámolási eljárás egyszerűsített zárásához és általános szabályok szerinti viteléhez kapcsolódó joganyagokat, azok eljárás specifikus eltéréseit, illetve a hatályos bírósági gyakorlatot, valamint betekintést adok eddigi munkám során a témával kapcsolatosan – anonimizáltan - egyedi jogesetekbe is. A dolgozat célja a felszámolási eljárások hazai és nemzetközi sajátosságainak rövid bemutatása, a felszámolási eljárástípusokban rejlő számviteli sajátosságok bemutatása és mélyebb vizsgálata. Célkitűzésnek tekinthető a gyakoribb, illetve a kivételesen előforduló ügyletek vizsgálata és ezen ügyletekhez kapcsolódó speciális számviteli előírások ismertetése, jogesetek bemutatásán keresztül.

Leírás
Kulcsszavak
felszámolás, fizetésképtelenség
Forrás