A debreceni református Dóczi leánynevelőintézet leánygimnáziumának (ez évben egyesitett egyházi református és római katolikus leánygimnázium) évkönyve az 1944-1945. iskolai évekrő

Dátum
1947
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreczen Sz. Kir. Város Ny. : Tiszántúli Ref. Egyházker. Ny.
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Iskolai évkönyvek Magyarország Debrecen, 1947
Forrás
Gyűjtemények