9637546162

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kötet célja egyszerre elméleti és gyakorlati. Az igen nagy gonddal megírt és lenyűgöző szakirodalmat mozgató tanulmányok igyekeznek különböző szempontokból megragadni a civil társadalom fogalmát és meghatározni azt. Az alapos esettanulmányok és a gazdag szociológiai háttéranyag segít a téma jobb megismerésben, körüljárja azt. Az Évkönyv négy témakörre koncentrál. Először is három megállapítást tesz közzé a globális civil társadalomról: ezek kiinduló következtetések és a jövőbeli kutatásokra vonatkozó hipotézisek egyben. Másodszor, tömör vázlatot ad a fogalom kialakulásáról és a különböző definíciókról. Harmadszor, bemutatja az adatgyűjtés problémáját és a "módszertani nacionalizmus" kihívását. Az utolsó rész összefoglalja az aktivistákra és stratégákra vonatkozó konklúziókat, amelyek az egyes fejezetekből következnek.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények