9631949133

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

sorozat:Gyakoroljuk a helyesírást!tantárgy:Anyanyelv és irodalomévfolyam:2.A tankönyvjegyzéken szerepel.A gyakorlófüzet célja a jó helyesírási készséghez szükséges képességek fejlesztése. Egy alapszókészlet mélyebb elsajáttítatására törekszik a szavak rendszeres szerepeltetésével.A füzet lehetőséget kínál a másodikos gyerekeknek, hogy gyakorolják a helyesejtést, helyesírást, fejlődjön megfigyelőképességük, emlékezetük, gondolkodásuk, gazdagodjon szókincsük, nyelvi leleményességük, kialakuljon önellenőrzési képességük. A feladatok megfelelnek a hét-nyolc évesek életkori igényeinek. Rajzolás, színezés, ötletes nyelvi játékok teszik érdekessé, változatossá a munkafüzetet.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények