Adatok Miskolc és a Bükk hegység flórájának ismeretéhez

Fájlok
Dátum
2014-07-01
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

In the paper new floristic data originated form field works between 2009 and 2014 in the Bükk Mountains and in the city of Miskolc, Hungary are reported. Data presented here are mainly from the eastern part of the mountain range, near Miskolc, but there are also some data from the central and northern part of the mountains. The most interesting result is the discovery of a new stand of Epipactis tallosii in the inhabited area of Miskolc-Hejőcsaba, but in the inhabited area of Miskolc Cephalanthera damasonium, Neottia nidus-avis and Allium scorodoprasum was also found. New localities of Callitriche c.f. palustris, Alisma lanceolatum and Berula erecta are provided, which species have not been found in the Bükk recently, while Lactuca perennis, Crepis biennis and Lycopus europaeus was not known in the township of Miskolc so far. New localities of Iris pseudacorus, Iris sibirica, Clematis integrifolia, Carex acutiformis, Thalictrum lucidum, Pseudolysimachion longifolium etc. were found near MiskolcKomlóstető, Epipactis microphylla, Carex acuta, Eqiusetum telmateia, Listera ovata etc. were found near Miskolctapolca, and Epipactis tallosii, Juncus tenuis, Carduus nutans, Berula erecta, Scutellaria galericulata, Myosotis scorpioides and Ranunculus sceleratus were found in the vicinity of Miskolc-Görömböly. It can be concluded that the flora of the surroundings of Miskolc (i.e. Miskolc-Komlóstető, Miskolctapolca and Miskolc-Görömböly) are not yet known sufficiently.


100 növényfaj 195 új előfordulási helyét közölöm, döntő többségben Miskolc belterületéről és határából. Belterületéről négy adat származik, melyek közül a legérdekesebb az Epipactis tallosii előkerülése Miskolc-Hejőcsabán, ezen kívül az Allium scorodoprasum, a Cephalanthera damasonium és Neottia nidus-avis került elő belterületen. A Bükk hegység területéről kiemelendőek a Callitriche c.f. palustris, az Alisma lanceolatum és a Berula erecta, melyek bükki előfordulását VOJTKÓ (2001) nem erősítette meg, valamint a Lactuca perennis, a Crepis biennis és a Lycopus europaeus új adatai, melyek eddig nem voltak ismertek Miskolc területéről. Nevezetes még az Epipactis microphylla, a Listera ovata, az Equisetum telmateia, a Carex acuta és a Trifolium pannonicum előkerülése Miskolctapolca mellett, valamint az Iris sibirica, az I. pseudacorus, a Clematis integrifolia, a Pseudolysimachion longifolium, a Thalictrum lucidum és a Carex acutiformis előfordulása Miskolc-Komlóstető közelében. Görömböly mellől az Epipactis tallosii, a Berula erecta, a Scutellaria galericulata, a Lycopus europaeus, a Ranunculus sceleratus és a Juncus tenuis előfordulása jelentős. E fajok egy része országosan nem számít ritkának, azonban a Bükkből csak néhány helyről ismertek. Az eredmények tükrében feltételezhető, hogy Miskolctapolca, Miskolc-Komlóstető és Miskolc-Görömböly környéke botanikailag nem részletesen feltárt. A Görömböly-patak mentén fekvő területek kutatottságának hiányát mutatja, hogy mindöszsze néhány terepbejárás alkalmával több új, érdekes előfordulási adatot sikerült gyűjteni. Miskolctapolca és Komlóstető közelében ugyan több időt töltöttem el, de a nagyszámú új adat itt is azt feltételezi, hogy a terület nem kellőképpen kutatott.

Leírás
Kulcsszavak
Bükk Mountains, floristic data, Miskolc, North Hungarian Mountains, vascular flora, Bükk, edényes flóra, Északi-középhegység, florisztikai adatok, Miskolc
Forrás
Kitaibelia, Évf. 19 szám 2 (2014): Palkó Sándor emlékszám , 267-274
Gyűjtemények