9789633899632

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A magyar politikai rendszer című könyv célja az, hogy a már évek óta használatos alapkönyvek (Politológia, Az egyetemes politikai gondolkodás története) mellett a magyar politikai rendszerről is legyen egy, az egyetemi, főiskolai oktatásban, bármely felsőoktatási intézményben használható átfogó tankönyv. Erre a hazai politikai rendszer alkotmányos és intézményi elemeinek kialakulása után majdnem egy évtizeddel megérett az idő, hiszen mind az intézmények működési módjában, mind a politikai szereplők viselkedésében kialakultak azok a szabályosságok, amelyeket a magyar politikatudomány, bár ha csak részben, már feldolgozott. Az egyetemi oktatás, a tanulás és a számonkérés segítését szolgálja, hogy minden fejezetet a témakör kulcsfogalmait és kulcskérdéseit tartalmazó összefoglalás zár és irodalomjegyzék egészít ki. Tartalom: Történelmi örökség * Politikai kultúra * Politikai vezetők és elit * Pártok * A pártpaletta szerkezete * Szavazói viselkedés * Politikai törésvonalak * Választási rendszer és választások * A magyar pártrendszer * Érdekszervezetek és nyomáscsoportok * Politikai nyilvánosság, véleményformálók, média * A parlament * A kormányfő és a kormány * Az államfő * A közigazgatás és önkormányzatok * Alkotmány és alkotmánybíróság * A fél-állami intézmények * A magyar demokrácia természete. Alkotmányjogi, intézményes és politikai hatalommegosztás.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények