Marketingstratégia a Magyar Nyelv Múzeumában

Dátum
Szerzők
Vásárhelyi, Gergely
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A záródolgozatom a Széphalomban található A Magyar Nyelv Múzeuma marketingstratégiáját és tevékenységét vizsgálja. A dolgozatban foglalkozom a jelenlegi piaci helyzettel, a múzeum gazdasági, technikai, demográfia környezetével. SWOT analízissel meghatároztam a múzeum belső erősségeit, gyengeségeit, valamint a külső lehetőségeket és veszélyeket. A látogatók megoszlását is megvizsgáltam életkori megoszlás szerint. Foglalkoztam még a célokkal és a célok eléréséhez használatos eszközökkel. Végül de nem utolsó sorban meghatároztam a múzeum stratégiáját a marketingmix 7p segítségével.
Leírás
Kulcsszavak
marketingstratégia, SWOT analízis, piaci helyzetelemzés, múzeum
Forrás