9632429982

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A könyv átfogó módon ismerteti a gyógyszerfejlesztés minden fontos mozzanatát a molekulatervezéstől a marketing tevékenységig. Központi helyet kap a könyvben a gyógyszervizsgálatok klinikai aspektusa, azoknak a vizsgálati eljárásoknak az ismertetése, amelyek szorosan kapcsolódnak a hatósági előírásokhoz. Az olvasó megismerheti a hatóanyagfejlesztés folyamatát, az analitikai eljárásokat, a preklinikai vizsgálatok folyamatát, a különböző klinikai fázisvizsgálatokat, a farmakokinetikai, bioekvivalencia vizsgálatokat, a vizsgálati adatok értékelésének statisztikai hátterét, a törzskönyvezés folyamatát, a farmakovigilance, -ökonómia és a gyógyszer-kommunikáció területét. A könyv fejezeteit olyan szerzők írták, akik a szakma legkiválóbb hazai művelői. A könyv, kézikönyv jellege miatt is ajánlható minden olyan orvosnak, orvoslátogatónak, gyógyszerésznek, gyógyszervegyésznek, a téma iránt érdeklődőnek, aki alapos ismeretet szeretne kapni a gyógyszerfejlesztés, -kipróbálás gyakorlati tudnivalóiról.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények