9789636620301

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Órigenész (Kr. u. 185-254), a III. század első felét meghatározó egyházi író világítótoronyként magasodik ki kortársai közül, és ragyogja be az azt követő századok teológiai gondolkodásának útját. Ő az első olyan teológus, akinek az életéről - Euszebiosz történetírónak köszönhetően - minden információval rendelkezünk. A II-III. század fordulóján alakul át a Krisztus által hozott evangélium és az egyház igehirdetése a hiteles továbbadás érdekében egy rendszerezett tanítássá és tudománnyá. Jelen tanulmánykötet a nagy alexandriai írónak állít emléket, amikor hatalmas életművéből és a hozzá kapcsolódó hagyományrétegből mutat be néhány szempontot, és ad megközelítési lehetőséget a keresztény tanítás kezdetei és a teológiai témák iránt érdeklődők számára. Órigenész élete és a hozzá kapcsolódó napjainkig tartó kutatás megismerésével részesei lehetünk a hittudomány elindulásának, s e kezdeti lépés értelmezésének, egészen a XXI. századig. Emellett bepillantást nyerhetünk olyan kérdések ókeresztény megválaszolásába, mint a lelkiismeret, Krisztus emberi lelke és a szerzetesség kezdetei. Órigenész élete és a hozzá kapcsolódó napjainkig tartó kutatás megismerésével részesei lehetünk a hittudomány elindulásának, s e kezdeti lépés értelmezésének, egészen a XXI. századig. Emellett bepillantást nyerhetünk olyan kérdések ókeresztény megválaszolásába, mint a lelkiismeret, Krisztus emberi lelke és a szerzetesség kezdetei.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények