9632089804

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kátai Zoltán sajátos színfoltja a magyar énekesművészetnek. A magyar vitézi énekek szakavatott előadója, a 16-18. századi speciális műfajt nála értőbben nem tudja megszólaltatni senki. Gitárkísérettel énekelt összeállítása önmagában is krónika, a magyarság sorsfordulóinak krónikája. Szent Istvánról és Szent Lászlóról, tatárdúlásról, Eger viadaláról és Székesfehérvár elvesztéséről, a madéfalvi veszedelemről és az aradi tizenhármakról szólnak ezek a hol ismert, hol ismeretlen szerzőjű énekek. Az énekek szövegét tartalmazó könyvecskét Jankovics Marcell készít illusztrációi díszítik. Verseskötet CD-melléklettel, a Hangzó Helikon-sorozat 7. darabja.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények