9639171875

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Egy régi-új könyvet tart kezében az olvasó, amelynek első változata a liberális politikai emigráció immár legendás műhelyében, a párizsi Magyar Füzetekben jelent meg először 1984-ben Kende Péter gondozásában. Ezen átszerkesztett, részben átírt, újabb kutatási eredményekkel kiegészített és mintegy harmadával bővített szöveg egy nagyobb munka első része a túlélő magyar zsidóság szociológiájáról. A második rész a tervek szerint külön kötetben lát napvilágot. A könyv külön alfejezetekben tárgyalja az 'újrakezdők' társadalmi fogadtatását, demográfiáját, osztályviszonyait és rétegmobilitását, az 1945 utáni antiszemita kilengéseket, a cionizmus mozgósító szerepét, a kivándorlás mértékét.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények